Informace k provozu škol od 26. dubna 2021 PDF Tisk Email
Středa, 21 Duben 2021 07:30

Na základě změny mimořádného opatření se od pondělí 26. dubna 2021 umožňuje v kraji Královehradeckém:

Mateřská škola Zbečník

 • osobní přítomnost všech dětí v MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině)
 • bez testování všech dětí navštěvující MŠ
 • zaměstnanci přítomní na pracovišti (pedagogové i nepedagogové), se testují jedenkrát v pracovním týdnu
 • děti docházející do MŠ nemusí nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu
V provozu ostatních oddělení školy nedochází ke změnám!

Mgr. Petr Málek

 
INFORMACE - Zápis k povinné školní docházce (do 1. ročníku) pro školní rok 2021/2022 PDF Tisk Email

Informace - připomínáme!

Zápis k povinné školní docházce bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole ve dnech 12. - 30. dubna 2021.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky je možné doručit následujícím způsobem:

 • do datové schránky školy: dzjmdtj
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail) na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov
 • osobně do kanceláře školy (hlavní budova - Hronov náměstí) v době od 8.00 do 12.00 hodin

Formuláře žádostí jsou k dispozici na www.zshronov.cz v MENU - DOKUMENTY – ŽÁDOSTI. Zároveň budou připraveny k vyzvednutí ve vestibulu hlavní budovy školy. K vyplněné žádosti je nutné přiložit kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky podává zákonný zástupce dítěte.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky jsou povinni v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podat zákonní zástupci dítěte, které dovrší k 31. 8. 2021 šesti let věku a dítěte s odloženou školní docházkou o jeden rok ze školního roku 2020/2021.

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádosti o odklad povinné školní docházky pro ZŠ Hronov a Zbečník budou přijímány pouze ve škole v Hronově.


Do školy do Hronova budou podle spádovosti přijímány děti z obvodu Hronov – ulice Jungmannova, Vyšehrad, Regnerova, Jiráskova, Knáhlova, Husova, Divadelní, Hostovského, K Milířům, Palackého, Čapkova, Kudrnáčova, T. G. Masaryka, Náměstí Čs. armády, Komenského náměstí, Freiwaldovo náměstí, ulice Nerudova, Havlíčkova, Žižkova, Jiřího z Poděbrad, Na Drahách, Pod Kleprlíkovou horou, Úvoz, celá Příčnice, Zálesí, Malá Čermná, ulice Riegrova, Smetanova, Dvorská, Nádražní.

Maximální počet přijímaných dětí do 1. ročníku pro ZŠ Hronov 50 žáků.


Do školy do Zbečníka budou podle spádovosti přijímány děti z celého Zbečníka a dále  Hronova Studénka, Chocholouš, ulice Kostelecká, Nádražní, Bosna, Českých bratří, Štefánikova, Port Artur, Padolí.

Maximální počet přijímaných dětí do 1. ročníku pro ZŠ Zbečník 20 žáků.


Zákonní zástupci získají na základě žádosti o přijetí či odklad registrační (identifikační) číslo dítěte. Seznam přijatých dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 bude uveřejněn na webových stránkách školy a na budovách ZŠ v Hronově a ve Zbečníku od 10. května 2021.

Případné dotazy na telefonních číslech 491 483 109, 491 483 585 nebo na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Mgr. Petr Málek, ředitel ZŠ a MŠ Hronov

 
Informace k testování uchazečů o střední vzdělání, je-li uchazeč žákem základní školy ve školním roce 2020/2021. PDF Tisk Email
Pondělí, 19 Duben 2021 10:46

Testování na onemocnění COVID – 19 uchazečům o vzdělávání na střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v situaci, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

 • dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u ní doba izolace podle platného opatření MZd a od prvního pozitivního Ag testu nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní
 • jiným dokladem o testování schváleným certifikovaným pracovištěm ne starším 7 dnů
 • potvrzením o očkování proti onemocnění COVID-19 od kterého uplynulo více než 14 dní

V případě pozitivního výsledku preventivního Ag testu žáka je jeho zákonný zástupce povinen informovat o pozitivním výsledku testu provedeného ve škole ošetřujícího lékaře pro děti a dorost, který rozhodne o provedení dalšího konfirmačního testu PCR, ke kterému vyplní žádanku. Doklad o případném pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

Termíny testování na základní škole:

Středa       28. dubna ve 14.00 hod.   pro čtyřleté obory s MZ - termín zkoušek 3. a 4. května

Pátek        30. dubna ve 14.00 hod. pro víceletá gymnázia      - termín zkoušek 5. a 6. května

Čtvrtek     27. května ve 14.00 hod. pro čtyřleté obory s MZ  - náhradní termín 2. června

Pátek        28. května ve 14.00 hod. pro víceletá gymnázia     - náhradní termín 3. června

V případě potřeby zajištění testu pro zkoušku či pohovor v jiném nestandardním termínu kontaktujte vedení školy. (+420 774 809 727, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Mgr. Petr Málek

 
Provoz školní jídelny při ZŠ Hronov od pondělí 12. dubna 2021 PDF Tisk Email
Pondělí, 12 Duben 2021 00:00

Jídelna Hronov

 • POZOR - vzhledem k opětovnému zahájení prezenční výuky žáků 1. stupně ZŠ dochází ke změně v době vydávání obědů takto:

11.30 – 12.00               jídlonosiče

12.00 – 13.45               žáci + učitelé v prezenční výuce

Prosíme rodiče a žáky, kteří si vyzvedávají obědy do jídlonosičů, aby tuto dobu dodržovali!!!
PDF Tisk Email
 
Informace k zajištění výuky dětí a žáků, jejichž rodiče jsou pracovníky IZS a dalších profesí specifikovaných v bodě 14 mimořádného opatření s účinností od 12. dubna 2021. PDF Tisk Email
Pátek, 09 Duben 2021 09:10

V případě akutní potřeby zajistit výuku žáků těchto rodičů prosíme kontaktujte vedení školy. Žáci budou dle potřeby zařazeni do samostatné homogenní skupiny pro lichý a sudý týden. Výuka žáků v těchto skupinách bude probíhat dle aktuálních personálních a organizačních možností školy.

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: +420 774 809 727

Mgr. Petr Málek

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další > Konec >>

Strana 1 z 9

Anketa

Jste spokojeni se stravováním žáků ve školní jídelně?
 

Informujeme

 

Kalendář

duben 2021
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Nejbližší události

Žádné události

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 17 

Vyhledávání